Hyppää sisältöön
Ohjeet Ohjeet

Kirjastokortti


Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka todistaa henkilöllisyytensä ja ilmoittaa henkilötunnuksensa lainaajarekisteriä varten. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ilmoittaminen. Alle 15-vuotiailta asiakkailta samoin kuin laitoksilta tai yhteisöiltä edellytetään huoltajan tai takaajan kirjallinen suostumus. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortin omistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta. Alle 15-vuotiaan lainoista vastaa huoltaja tai takaaja. Kirjastokortti on esitettävä lainattaessa.

Kirjasto voi hyväksyä lainauskortiksi myös jonkin toisen kirjaston kirjastokortin tai muun viivakoodilla varustetun henkilökortin.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun päästäkseen Internetin välityksellä omiin asiakastietoihinsa tai asioidessaan automaateilla. Tunnusluvun saadakseen asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus siihen, että hänen tai taattavan henkilötiedot tarkastetaan lainaustapahtuman yhteydessä. Mikäli kirjastokortti katoaa, asiakas on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta siihen asti, kunnes hän ilmoittaa kirjastoon kortin katoamisesta ja kortti on kuoletettu.

Kadonneen kortin tilalle annettavasta uudesta kortista peritään korvaus.

Nimen- ja osoitteenmuutokset täytyy ilmoittaa kirjastoon mahdollisimman pian.


Kieli Kieli

Verkkokirjaston pikaohje